TJENESTER

Bibliotekloven med veiledende retningslinjer for folkebibliotek ligger i bunnen av vår virksomhet. Alle kommuner SKAL ha folkebibliotek, og alle folkebibliotek SKAL ha fagutdannet biblioteksjef. Tjenesten SKAL være gratis og tilgjengelig for ALLE.

Her finner du lovteksten fra Lovdata: Lov om folkebibliotek

 

Reglement for folkebibliotek – veiledende retningslinjer

Biblioteklovens § 4 sier at kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for bibliotekdriften. Retningslinjene nedenfor ble godkjent av Kulturdepartementet i brev av 6. september 1993.

Reglement for folkebiblioteket – veiledende retningslinjer

1. Innledning

Lov om folkebibliotek, lov nr. 108 av 20. desember 1985, § 4, pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek. Kommunen skal fastsette reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende retningslinjer som departementet gir for bibliotekdriften.

Bibliotekloven har ingen bestemmelser om bibliotekets organisatoriske plassering. Her vises til Lov om kommuner og fylkeskommuner, lov nr. 107 av 25. september 1992.

Lov om folkebibliotek § 5 pålegger alle kommuner å ha fagutdannet biblioteksjef. Nærmere bestemmelser om biblioteksjefens stilling er gitt i forskrift fra Kultur- og vitenskapsdepartementet, 5. januar 1987.

2. Folkebibliotekets formål

er å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. Biblioteket skal gi den enkelte best mulig anledning til å tilegne seg faglige og allmenndannende kunnskaper, videst mulig informasjon og orientering om aktuelle samfunnsspørsmål, mulighet for personlig utvikling, kulturell og menneskelig opplevelse. 

3. Folkebibliotekets hovedoppgave

er å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Gjennom en aktiv og utadvendt virksomhet skal biblioteket utbre kjennskap til litteratur, formidle kulturverdier, kunnskap og informasjon, og gi grunnlag for debatt og meningsutveksling.

a. Folkebiblioteket skal i sin innkjøpspolitikk legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

b. Folkebiblioteket skal stille til disposisjon skjønnlitterære og faglitterære bøker, aviser, tidsskrifter, lokalhistorisk og annet egnet materiale. Biblioteket skal også tilby audiovisuelt og datatilgjengelig materiale.

c. Folkebiblioteket skal yte publikum veiledning og aktiv informasjon, og gjøre sine tjenester kjent.

d. Folkebiblioteket skal tilrettelegge bibliotektjenester for alle som bor i kommunen. Biblioteket har et spesielt ansvar for barn og ungdom. 

e. Bibliotekets åpningstider, tjenester og lokaler må være tilpasset lokalsamfunnet. Grupper med spesielle behov må spesielt tilgodeses. 

f. Folkebiblioteket skal sørge for at språklige minoriteter, innvandrere, flyktninger og asylsøkere får litteraturtilbud på eget morsmål. Den samiske befolkning skal spesielt tilgodeses. 

g. Gjennom samarbeid med andre bibliotek skal folkebiblioteket arbeide aktivt for at studenter og andre utdanningssøkende får dekket sitt bibliotekbehov.

h. Folkebiblioteket skal søke å skaffe til veie bøker og eventuelt annet egnet materiale som biblioteket ikke selv eier, men som lånerne har behov for.

i. Alt materiale folkebiblioteket stiller til disposisjon fra egne samlinger og det biblioteket skaffer til veie fra andre bibliotek, skal være gratis for brukeren og kan disponeres av alle som bor i landet.

j. Folkebiblioteket skal ha et utlånsreglement som ivaretar lånernes rettigheter og plikter. Utlånsreglementet skal gjøres kjent for brukerne.

k. I den grad folkebiblioteket foretar oppslag i databaser, interne og eksterne, skal dette være kostnadsfritt for brukeren.

4. Bibliotekfaglige oppgaver og virkemidler

a. Folkebiblioteket er ledd i et nasjonalt biblioteksystem og skal følge felles regler om lånesamarbeid og registrering. Katalog over bibliotekets samlinger skal være tilgjengelig for publikum.

b. Biblioteklokalene bør kunne brukes til ulike formål innenfor kultur, folkeopplysning og undervisning når dette ikke går ut over bibliotekets ordinære drift.

c. Folkebiblioteket skal hvert år utarbeide statistikk og årsmelding i overensstemmelse med forskrift til § 3 i Bibliotekloven og regler ABM-utvikling fastsetter.

d. Folkebibliotekets samlinger skal holdes ved like. Slitt og uaktuelt materiale skal tas ut av samlingen.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: