De utvidede åpningstidene og lørdagsåpent videreføres!

I det vedtatte budsjettforslaget for 2010  er det satt av penger til utvidet åpningstid på biblioteket. Og dermed blir det videreføring av lørdagsåpent og utvidet kveldsåpent på biblioteket på Koppang. Et tiltak som vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på.

Bibliotekstatistikken er ikke helt klar for 2009, men det er allerede klart at utlånet på hovedbiblioteket har økt med 3500 utlån i forhold til 2008.  Besøkstallet har økt fra ca 20 000 i 2008 til ca 24 000 i 2009. En gledelig økning som viser at biblioteket er en viktig kulturinstitusjon. Antall lånere ha også økt kraftig, vi har nå 980 aktive lånere.

Reklamer