Ny hjemmeside begynner å ta form

Mål

Målet med denne hjemmesiden er å få en mer dynamisk side slik at vi lettere kan kommunisere med brukerne våre og samle nyttig informasjon på ett sted. Den nye siden er en kombinert blogg med hjemmesidefunksjon, det vil si at det er rom for jevnlige nyheter samtidig som den faste informasjonen ligegr der og kan bygges ut etter behov.

Struktur

Sidene er forsøkt strukturert enkelt og oversiktlig. Dere som bruker siden kan også enkelt kommentere det dere leser, det er bare å klikke på setningen kommentarer (alternativt ingen kommentarer nederst på siden. Da kommer det opp et skrivefelt. Skriv det du har på hjertet og trykk send, så er det gjort. Ingen pålogging og vanskelige programmer er nødvendig. 

Boktips

Denne delen av hjemmesiden er videre inndelt etter aldersgrupper. Men det vil også komme underinndeling for film og lydbøker. Det har lenge vært et savn å ikke kunne dele tips om gode bøker og filmer på en mer systematisk måte. Og det fine med denne siden er at du som bruker biblioteket også kan delta i diskusjonen om bøker. Det er lov å være uenig, det er lov å anbefale andre bøker enn de vi kommer med.

Innkjøpsforslag

Noe du savner i biblioteket? En bok du har lest som vi også bør ha i hylla?  Kom med forslag!

Anne-Grete

Reklamer

HURRA, det blir lørdagsåpent bibliotek i 2009!

Fra barneavdelingen, Stor-Elvdal bibliotek

Fra barneavdelingen, Stor-Elvdal bibliotek

 Stor-Elvdal kommunestyre vedtok i møte 12. februar at det skal iverksettes en prøveordning med lørdagsåpent bibliotek. Tiltaket skal evalueres, og dersom det viser seg å være liv laga skal man forsøke å få tiltaket inn i det ordinære budsjettet for 2010. Vedtaket var enstemmig.

Det vil bli ansatt en ekstra person i 20% stilling for å få kabalen med lørdagsåpent til å gå opp. Når denne personer er på plass og har fått opplæring åpner vi dørene på lørdagene.

Særlig for barnefamilien og de med lang vei vil dette gi nye og bedre muligheter for å benytte bibliotekets tilbud til store og små. Også hyttefolket vil nå få lettere tilgang til biblioteket, det samme gjelder pendlere og de som har lang vei til jobben.

Vi gleder oss til å starte opp, men vet i skrivende stund ikke nøyaktig NÅR vi kommer i gang.